0297-214554

het zekere voor het onzekere

Beveiliger of cowboy's, is er een keus?

Nederland is een land van tolerantie, veel word er ons land goedgekeurd, en zolang dit geen schade berokkend aan de staat of aan derde is er geen bezwaar om zaken of omstandigheden af te wijzen. Als er sterk het vermoeden is dat er schade kan worden veroorzaakt, dan wordt er pas een onderzoek ingesteld naar het persoon of bedrijf in kwestie.

Dit gebeurd ook in de wereld die ‘ND nummer’ heet. Iedereen kan, wanneer je geen rare gevallen op je naam heb staan, een ND nummer aanvragen en zich welkom heten in de wereld die ‘beveiliging’ heet. Er zijn er nu al duizenden bedrijfjes met zo’n mooi “uniek” ND nummer.

Nu er in het drukke Nederland, helaas, een aantal keer een ongeval heeft plaatsgevonden op evenementen welke o.a. te wijten zijn geweest aan gebrek of het niet goed organiseren van de veiligheid, worden zowel gemeentes als branche organisaties binnen de beveiliging wakker geschut. Er wordt al steeds meer  geroepen dat er teveel cowboys rondlopen en dat  het zo niet verder kan. Deze Instanties, personen en ook bedrijven komen dan weer met een typisch Nederlands oplossing…… Hoe moeten de cowboys gescheiden worden van de bedrijven die het beter (?) doen. Hoe willen ze dat doen  Deze personen hebben als oplossing om een nieuw keurmerk te gaan bedenken en in te voeren. Hierdoor denken ze kunstmatig de grip op de markt te krijgen, (maar wat in het verleden al is gebleken dat het op deze manier niet lukt.

 Buiten het feit dat we in Nederland een overvloed aan keurmerken hebben vraag ik me af (en meerdere met mij) naar de meerwaarde van weer een nieuw keurmerk. Er zitten, mijn inziens, teveel haken en ogen aan.

Maar ik  heb misschien een idee en een oplossing om de goede bedrijven van de slechten cowboys te scheiden. Het is een idee welke misschien te eenvoudig  is maar wel doeltreffend en zeker meer doeltreffender dan alle keurmerken en oplossingen die we nu hebben…….. Waarom maken we van het ND Nummer geen keurmerk en laten we iedereen die dit nummer aanvraagt laten beoordelen door een onafhankelijke commissie met toetsing van een aantal strenge regels. Daarnaast is, in het vervolg hiervan, een goede controle van de belasting en bijzondere wetten nodig om deze personen en bedrijven goed te begeleiden.

Dit idee is verder uit te breiden door de beveiligings opleidingen aan te passen, (misschien ESO/ horecaportier/beveiliger2 eens samen te voegen tot een opleiding), en om de beveiligers die geslaagd zijn te registreren in een databank. Deze databank mag worden ingezien door beveiligingsbedrijven en evt. klanten. Zoals er in de zorg gewerkt wordt met het BIG systeem. (hier hadden ze ook het probleem met ongediplomeerde verpleegkundigen wat door het BIG systeem aanzienlijk de kop in is gedrukt).

Door dit systeem krijgt je als opdrachtgever een helder beeld van een bedrijf maar ook of de beveiligers op jou evenement of object werkelijk gediplomeerd zijn.

Ik vrees dat dit een te gemakkelijk systeem (oplossing) is en dat dit geen levensvatbaarheid heeft omdat de belangen van de zogenaamde keurmerken en de verschillende opleidingen te groot zijn, en dat er teveel mensen er financieel beter van worden z.g. in naam van een betere beveiligingswereld.

Nederland is een land van tolerantie, veel wordt hier goedgekeurd  en zolang dit geen schade berokkend aan de staat of aan derde is er geen bezwaar om dingen af te wijzen…….. Prima…….Maar laat de cowboys dan gewoon hun werk voorzetten…..of soms  niet